Unia Europejska zamierza zakazać używania kotłów gazowych do ogrzewania budynków. Wiemy, od kiedy zostanie zabronione ich montowanie.

Unia Europejska zamierza zakazać palenia i ogrzewania domów przy pomocy węgla, oleju i gazu, aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla z paliw kopalnych. Wiadomo, kiedy zostaną wycofane kotły na gaz – to ostateczny termin.

  • Unia Europejska planuje zakazać używania ogrzewania gazowego. Kiedy będzie zabronione montowanie tego rodzaju ogrzewania?
  • Co zawiera pakiet zmian Fit for 55 przygotowywany przez UE?
  • Czy w Polsce są obecnie jakieś ograniczenia dotyczące instalacji kotłów grzewczych?

Unia Europejska zamierza zakazać używania kotłów gazowych do ogrzewania budynków. Według UE, kotły te są zbyt mało przyjazne dla środowiska. Zgodnie z planem Fit for 55, od 2027 roku kotły gazowe nie będą mogły być instalowane w nowo powstających budynkach, a od 2030 roku w budynkach modernizowanych. Dotychczas zamontowane kotły będą mogły być nadal używane. Celem pakietu Fit for 55 jest redukcja emisji dwutlenku węgla do 55% w 2030 roku. Zmiana ta ma przyspieszyć transformację energetyczną Europy i szybkie uniezależnienie się od rosyjskich paliw kopalnych. Wewnętrzne źródła ciepła w budynkach będą musiały korzystać z odnawialnych źródeł energii.

Jakich kotłów grzewczych nie wolno aktualnie instalować w Polsce?

Aktualnie w Polsce nie wolno instalować oraz należy wymienić kotły na paliwa stałe:

  • bezklasowe,
  • 3. klasy,
  • 4. klasy.

Od 1 stycznia 2022 roku w Polsce nie można instalować ani używać kotłów na paliwa stałe niskiej jakości, tzw. „kopciuchów”, w województwach śląskim i podkarpackim. Wprowadzenie tych ograniczeń jest efektem podjętych uchwał antysmogowych, niezależnie od unijnego pakietu Fit for 55. Od 1 stycznia 2023 roku zakaz ten będzie obowiązywał także w województwach łódzkim, małopolskim i mazowieckim, a od 1 lipca 2023 roku również w województwie świętokrzyskim. W przyszłości zakazy te mogą być rozszerzone na pozostałe województwa w Polsce.